Zeekat

JAN FEB MAA APR MEI JUN
JUL AUG SEP OKT NOV DEC
zeekat copy

Vis ID

Latijnse naam: Sepia officinalis

Familie

Zeekatten behoren tot de orde der Sepioidea, weekdieren die zich van andere inktvissen zoals de octopus onderscheidt door haar grote mantel (lichaam). Zeekatten hebben een platte inwendige schelp en een kort, breed lichaam met 8 korte armen en 2 veel langere tentakels. Tussen de armen ligt een snavelvormige bek. Een sepia kan ongeveer 50 cm groot worden. De mannetjes worden niet ouder dan 2 tot 3 jaar. Het vrouwtje leeft zelfs maar één jaar.

Vangstgebied & aanvoer

De zeekat komt voor in het  noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Oostzee, de Noordzee, en de Middellandse Zee. In de Noordzee en het Kanaal komen ’s zomers vooral de jonge exemplaren zeer algemeen voor aan de kust.

Er is weinig bekend over de omvang van het bestand.

In het kader van de verduurzaming van de Vlaamse visserij zijn er verschillende alternatieve vangstmethoden uitgetest, en één van de succesvolste is de visserij met potten, gevlochten vallen die men een lange touwen op de zeebodem uitzet waarbij een vrouwelijke zeekat als aas gebruikt wordt om de mannetjes te lokken.

Seizoen

De aanvoer en kwaliteit van de zeekat zijn optimaal van het najaar tot net voor de paaiperiode, van oktober tot en met maart.

Gastronomie

De meeste recepten voor pijlinktvis zijn ook voor zeekat van toepassing.

Een lekkere manier van bereiden is a la plancha, het vlees van de mantel wordt in reepjes gesneden en zeer kort aangeschroeid, zodat het binnenin nog bijna rauw is. Laat je het te lang bakken komt er vocht uit en trekken de vezels samen zodat het vlees taai wordt. Laat je het dan nog verder stoven dan wordt het opnieuw malser. Inktvis kook je dus ofwel best heel kort, ofwel heel lang.

Zeekat kan ook op zijn geheel gegrilld worden (enkele minuten boven een heel heet vuur).

Geen media voor deze vis.

Geen weetjes voor deze vis.