icon

‘Visserij verduurzaamt’ gelanceerd op 11 juni

line

De Belgische visveilingen gaan voor het eerst de factor ‘duurzaamheid’ aangeven op de veilingklok. Via een groene zone op de klok zullen kopers voortaan van elke partij vis weten of er een minimale duurzaamheidsgrens is gehaald en of de visser bezig is met een traject om het nog beter te doen. Het project heet “Visserij Verduurzaamt” en wordt op 11 juni gelanceerd in onze veilingen. De erkenning is gebaseerd op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken.

ERKENNING VOOR VERANTWOORD ONDERNEMEN

Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke factor en niet uit het nieuwsbeeld weg te slaan. Vandaar dat de Belgische visserijsector een specifieke erkenning heeft ontwikkeld voor de inspanningen van de Belgische vloot naar een verantwoorde en duurzame visserij.

vaartuig-net-web

OBJECTIEVE TOOL OM INSPANNINGEN TE METEN

Gesteund door het Departement Landbouw en Visserij en belangrijke vis(groot)handelaren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in nauwe samenwerking met de Rederscentrale een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken: de VALDUVIS-duurzaamheidsscore.

 

WAT WORDT PRECIES GEMETEN?

Bij het berekenen van de VALDUVIS-score wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Er wordt onder andere gekeken naar de staat van de visbestanden, het brandstofverbruik, het dierenwelzijn en de veiligheid en gezondheid van de bemanning aan boord. In totaal zijn er 11 indicatoren, waarover gegevens worden verzameld, onder meer via logboeken van de Belgische vaartuigen, Europese visserijadviezen en jaarrekeningen.

 

duurzaamheidscore-ster-legende-web1

METEN IS WETEN

De informatie uit het VALDUVIS-systeem wordt gebruikt om te communiceren naar afnemers via een erkenning op de veilklok. De ‘Visserij verduurzaamt’-erkenning illustreert welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot en wordt enkel toegekend onder bepaalde voorwaarden.

 

INDIVIDUELE OPVOLGING VAN REDERS TER VERDUURZAMING

Vrijwel de hele vloot doet mee. De onderzoekers van het ILVO berekenen jaarlijks de duurzaamheidsscore en volgen de geleverde inspanningen nauwgezet op. Er worden individuele gesprekken gehouden met de deelnemende reders om de scores te bespreken en samen te werken aan een verbetertraject. Om te kunnen instappen in het project dienen rederijen aan een basisnorm te voldoen én een engagementsverklaring te onderschrijven dat ze zullen streven naar een hogere score.

vaartuig-net-web2

SAMEN NAAR EEN DUURZAMERE VISVANGST

“Het doel van het initi ati ef is zeker niet het uitsluiten van minder duurzame vaartuigen, maar het gezamenlijk, gestructureerd en stapsgewijs werken naar een verbeterde duurzaamheid. Dat die inspanning nu wordt erkend op de klok betekent veel voor de reders, maar ook voor afnemers, want zij zijn vragende partij voor duurzaam gevangen vis. Met de nieuwe erkenning is er nu traceerbare informatie over duurzaamheid van vaartuig tot veiling”, aldus Geert De Groote, voorzitter van de Rederscentrale.

 

CONTACTGEGEVENS VOOR MEER INFORMATIE:

REDERSCENTRALE
H. Baelskaai 20 bus 0.2
8400 OOSTENDE

Erkende producentenorganisatie en beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij

Tel: 059/ 32 35 03

www.rederscentrale.be
rederscentrale@online.be

Dit project wordt gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).